Servomotor Mitsubishi 400 W 3000 RPM

300,00 

Servomotor Mitsubishi 400 W 3000 RPM, 2.3 A, 129 V

referencia-fabricante

HC-KFS43K

estado

Usado